An Essay about Tribal Wars #4: Backdraften en backtimen

We zijn al weer aangekomen bij deel 4 van An Essay about Tribal Wars. In dit deel: backdraften en backtimen, wat is het en hoe werkt het?

Backdraften

Wat is backdraften? Backdraften is het plaatsen van edels na de aankomst van vijandelijke edels op jouw dorp, om zo het dorp weer terug te veroveren. Waar is backdraften handig voor? Door middel van strak backdraften heb jij de kans je dorp te behouden omdat je tegenstander nog geen verdedigende troepen in het dorp kan zetten.

Nu is het niet de bedoeling dat je al je dorpen gaat willen behouden door snipen, immers moet je daarvoor zo goed als de hele dag actief zijn, wil je geen dorpen verliezen. Een combinatie tussen snipen, backdraften en stacken is dus het beste.

Waar je echter rekening mee moet houden bij backdraften, is dat bij het verrichten van een goed getime’de backdraft (strak achter de edels van je tegenstander), je de eenheden van je tegenstander zal terugvinden in het dorp. Deze blijven namelijk staan bij de overname. Als dit een hele clear is, moet jouw aanval dus minstens groot genoeg zijn om deze te slopen. Doe je dit niet, zal jouw eigen edel de aanval niet overleven!

De situatie:

Je logt in op je pc en ziet, na het taggen, dat je een trein (4 getimde edels) binnen krijgt op een leegstaand dorp. Hieronder zie je hoe dat eruit ziet:

Je kan er niet op tijd genoeg troepen in zetten om de edels te doden en snipen is ook niet meer mogelijk of is niet handig, je besluit dus te backdraften. Hieronder een stappenplan over hoe je dit aanpakt:

Stap 1: Kijk binnen hoeveel tijd de edels aankomen.
Stap 2: Ga naar de kaart en kijk vanuit welk dorp, waar tenminste 1 edel instaat, en welke het langst loopt maar wat wel binnen de aankomsttijd van de trein valt, je kan backdraften.
Stap 3: Ga naar het gekozen dorp, dan naar de kaart en naar het dorp waar de trein opkomt, klik op het dorp en klik vervolgens op troepen sturen selecteer dan vervolgens de eenheden waarmee je wil backdraften en klik dan op aanvallen.
Stap 4: Bereken de tijd waarop je je aanval moet verzenden, dat doe je door de aankomsttijd van de edel die je wilt backdraften (dat is altijd de laatste edel) min de looptijd van je ondersteuning en min je lag en eventueel je reactietijd te doen.
Stap 5: Druk op het moment waarop je je aanval moet verzenden op ‘Ok’. Gebruik hierbij eventueel de DS-Timer.
Stap 6: Kijk of je de edel hebtgebackdraft, komt je aanval te vroeg of te laat, annuleer deze dan.
Stap 7: Indien de backdraft niet gelukt is begin weer bij stap 1.

 

Een aantal dingen waar je rekening mee moet houden zijn de volgende:

1. Let bij het berekenen van de tijd waarop je je aanval moet verzenden er op dat je, in tegenstelling tot bij snipen, je aanval dus NA de laatste edel moet komen.
2. De DS-Timer is een heel nauwkeurig klokje die ook miliseconden aangeeft.

 

Backtimen

Wat is backtimen? Backtimen is het plaatsen van troepen na de terugkomst van de vijandelijke troepen in zijn of haar dorp óf het plaatsen van troepen achter de laatste vijandelijke edel (de geen die jouw dorp zal veroveren). Waarom is backtimen handig? Backtimen is handig omdat je hiermee aanvalstroepen van jouw vijand kan doden zonder dat hij dus de kans heeft om te dodgen (als je het goed doet), immers zullen zijn aanvallende eenheden als verdediging in het dorp heel zwak zijn.

Backtimen is in begin game heel anders dan in mid/end game. Vandaar dat ik dit hoofdstuk in 2 secties ga verdelen om beide goed uit te kunnen leggen. Hierin zal in ‘Backtimen begin game. ‘ worden uitgelegd hoe je kan backtimen als je nog maar één dorp hebt. En zal er in ‘Backtimen mid/end game.’ worden uitgelegd hoe je kan backtimen vanaf het moment dat je meer dan 1 dorp hebt. Alhoewel mid game in feite pas later begint heb ik ervoor gekozen om het in dit hoofdstuk enigszins te vervroegen om het backtimen zo goed en begrijpelijk te kunnen uitleggen.

 

– Backtimen begin game

Als ik het over backtimen begin game heb dan heb ik het over de periode waarin je nog maar 1 dorp bezit. Wat het vervelende hieraan is, is dat je maar 1 mogelijkheid tot backtimen hebt en deze is aangezien je waarschijnlijk zal worden aangevallen op ramsnelheid, enkel te backtimen met je clear zonder rammen en kata’s. Dit omdat je je backtime anders iets na de aankomst van zijn aanval moet versturen, en jou troepen dan dus gedood zullen zijn. We gaan er hierbij vanuit dat je je 1e dorp offensief maakt, omdat dit in deze guide wordt aanbevolen.

 

De situatie:

 

Je logt in op TW en je hebt 1 incoming. Je tagt deze op ramsnelheid en je kan aangezien je dorp offensief is niks anders doen dan dodgen en eventueel om je vijand pijn te doen, backtimen. Als je besluit te backtimen houdt er dan rekening mee dat je genoeg troepen hebt om een clear, van de gemiddelde grote in dat stadium, te kunnen doden zonder veel verliezen. Als je wel veel verliezen zou leiden dan is het niet aanbevolen te backtimen.

Stappenplan:

Stap 1: Dodge de aanval op ramsnelheid.
Stap 2: Bereken de tijd waarop zijn aanval op ramsnelheid, terug in zijn dorp is. Dit doe je door naar de kaart te gaan en te kijken wat de looptijd op ramsnelheid naar het dorp is van waaruit de aanval komt. Deze tijd tel je vervolgens bij de aankomsttijd van de aanval in jouw dorp, op. De uitkomst is de tijd waarop zijn aanval terug in zijn dorp is.
Stap 3: Bereken hoelaat je jouw aanval moet versturen. Dit doe je door naar de kaart te gaan en te kijken hoelang jij loopt met de langstlopende eenheden waarmee je wil backtimen. En deze looptijd van de tijd af te halen waarop zijn aanval terug in zijn dorp is.
Stap 4: Druk op het moment waarop je je aanval moet verzenden op ‘Ok’. Gebruik hierbij eventueel de DS-Timer.
Stap 5: Kijk of het gelukt is. Zo niet dan kan je overwegen om met een andere langstlopende eenheid, die korter loopt dan jouw vorige poging, opnieuw te backtimen.

Aandachtspunten:

1. Je kan dus bij stap 3, nooit met dezelde snelheid (en dus zelfde langstlopende eenheid) als die van de aanval op jouw dorp van de vijand, backtimen.
2. Let op het volgende bij stap 5. Als er een geruime tijd tussen de terugkeer van zijn aanval en de aankomst van jouw aanval zit (10+ seconden) dan kan je erop rekenen dat je vijand jouw aanval zal dodgen en dat je er dus niet het gewenste effect uithaald en eventueel zelfs vervolgens zal worden gebacktimed. Annuleer je aanval dan en probeer met een nog snellere langstlopende eenheid te backtimen.

– Backtimen mid/end game:

Als ik het over backtimen in mid/end game heb dan heb ik het over het moment waarop jij meer dan 1 dorp bezit. Backtimen mid/end game is vele malen makkelijker om succesvol te doen dan begin game. Dit omdat je ten eerste niet gedwongen bent om vanuit het dorp waarop je wordt aangevallen, te backtimen. En ten tweede omdat je de mogelijkheid hebt om met elke gewenste langstlopende eenheid te backtimen, omdat je dit vanuit een ander dorp dan het gene waarop je wordt aangevallen, kan doen.

De situatie:

Je logt in op TW en je hebt 1 incoming. Je tagt deze op ramsnelheid en je kan aangezien je dorp offensief is niks anders doen dan dodgen en eventueel om je vijand pijn te doen, backtimen. Als je besluit te backtimen houdt er dan rekening mee dat je genoeg troepen hebt om een clear, van de gemiddelde grote in dat stadium, te kunnen doden zonder veel verliezen. Als je dit niet kan behalen, dan moet je de keus maken of je dus die troepen wilt opofferen voor het grotendeels doden van zijn clear. Hou er verder ook rekening mee dat je vijand zijn dorp zou kunnen stacken, en probeer dus te vermijden dat je te ver in het cluster van je tegenstander gaat backtimen tijdens deze fase van het spel omdat de kans op stacks gewoon groot is.

Stappenplan:

Stap 1: Dodge de aanval op ramsnelheid.
Stap 2: Bereken de tijd waarop zijn aanval op ramsnelheid, terug in zijn dorp is. Dit doe je door naar de kaart te gaan en te kijken wat de looptijd op ramsnelheid naar het dorp is van waaruit de aanval komt. Deze tijd tel je vervolgens bij de aankomsttijd van de aanval in jouw dorp, op. De uitkomst is de tijd waarop zijn aanval terug in zijn dorp is.
Stap 3: Bereken hoelaat je jouw aanval moet versturen. Dit doe je door naar de kaart te gaan en te kijken hoelang jij loopt met de langstlopende eenhedeid vanuit het dorp waarmee je wil backtimen. En deze looptijd van de tijd af te halen waarop zijn aanval terug in zijn dorp is.
Stap 4: Druk op het moment waarop je je aanval moet verzenden op ‘Ok’. Gebruik hierbij eventueel de DS-Timer.
Stap 5: Kijk of het gelukt is. Zo niet dan kan je overwegen om vanuit een ander dorp (indien mogelijk) te backtimen.

Een aantal dingen waar je rekening mee moet houden zijn de volgende:

1. Pak bij stap 3 niet zomaar het eerste de beste dorp met genoeg eenheden, nee probeer wat verder te kijken en te backtimen uit het dorp waaruit je het langstloopt, maar waaruit je toch nog kan backtimen in dezelfde seconden als waarop de aanval van je tegenstander terugkeert in zijn dorp. Dit omdat je dan, indien de backtime mislukt, altijd nog andere pogingen kan hebben om je vijand alsnog te backtimen.
2. De DS-Timer is een heel nauwkeurig klokje die ook miliseconden aangeeft.
3. Indien je de troepen van je vijand die terugkomen in zijn dorp, wilt backtimen, moet je onthouden dat de vijandelijke aanval altijd op 000 miliseconden in het dorp terug zal zijn, ongeacht de miliseconden waarop hij is gestuurd. Dit geld dus niet voor een backtime, van een aanval op jouw eigen dorp.